(placeholder)

DE GERECHTSDEURWAARDER

Een open kijk in de wereld van de gerechtsdeurwaarder

ZIE OOK

KLASSE


A                         0 - 124,99

B                     125 - 369,99

C                     370 - 619,99

D                  620 - 1.859,99

E               1.860 - 3.719,99

F             3.720 - 12.399,99

G           12.400 - 37.199,99

H                37.200 - ...........

I onbepaald vredegerecht

J      onbepaald algemeen

ART. 6

TARIEF GERECHTSDEURWAARDER

IN BURGERLIJKE ZAKEN 2018

BASIS

  

10,1141

16,8072

23,5251

26,8964

33,6144

40,3075

47,0502

60,4860

20,1785

26,8964

VAST RECHT  

(VR)

              22,28

              37,02

              51,82

              59,25

              74,05

              88,79

             103,65

             133,24

              44,45

              59,25

3/4 VR


  16,71

  27,77

  38,87

  44,44

  55,54

  66,59

  77,74

  99,93

  33,34

  44,44

1/4VR


   5,57

   9,25

12,95

14,81

18,51

22,20

25,91

33,31

11,11

14,81

1/4VRK


        1,11

        1,85

        2,59

        2,96

        3,70

        4,44

        5,18

        6,66

        2,22

        2,96

3/4VRK


      3,35

      5,55

      7,77

      8,89

    11,11

    13,32

    15,55

    19,99

      6,67

      8,89

VAST RECHT

KOPIJ (VRK)

                4,46

                7,40

              10,36

              11,85

              14,81

              17,76

              20,73

              26,65

                8,89

              11,85

ART. 7

Indien ten laste van de schatkist :

Directe belastingen en gelijkgestelde taksen : klasse E

Andere zaken                                                 : klasse D

ART. 8

ART. 12

ART. 13

ART. 15

ART. 11

ART. 17

ART. 10

ART. 9

AANMANING MET DREIGING


tot 124,99

vanaf 125

RECHT


15,24

18,02

BASIS


6,9162

8,1805

INNINGSRECHT


1% van de hoofdsom en intresten

minimum

maximum


Inningsrecht op afkorting 0 tot 24,99

25 tot 124,99

125 tot 249,99

250 tot 494,99

495 tot 744,99

en boven de 745 is het maximum

BASIS5,5280

54,8340


1,1403

1,9088

3,1482

5,5280

11,8245

15,6669

RECHT12,18

120,79


2,51

4,20

6,94

12,18

26,05

34,51

PROTESTAKTE


1% op het bedrag van de titel

minimum

maximum

BASIS5,5280

27,4170

RECHT12,18

60,40

OPENBARE VERKOOP


3% op de eerste schijf van 1250 euro

2,5% op schijf van 1250 euro tot 2500 euro

2% op schijf van 2500 euro tot 12400 euro

1,5% op schijf van 12400 euro tot 18600 euro

1% op schijf van 18600 euro tot 24800 euro

0,50% op het overige


Minimumrecht per dagprestatie

BASIS

31,3337

RECHT

69,03

EVENREDIGE VERDELING


2% op de eerste 1250 euro

1,50% op de schijf van 1250 euro tot 2500 euro

1% op de schijf van 2500 euro tot 12400 euro

0,50% op het overige

Minimum recht

BASIS


15,6669

RECHT


34,51

VACATIERECHT


- per uur

- minimum

- wanneer de waarde van het geschil minder dan 37 euro bedraagt wordt het minimum verminderd tot

- vacatie toepasselijk op elk exploot van betekening

BASIS


9,4200

18,8399


9,4200

5,4537

RECHT


20,75

41,50


20,75

12,01

VACATIERECHT

1.

lichting van uitgifte niet gevolgd door betekening van een afschrift of uitreksel

opzoekingen en inlichtingen

2.

inlassing in dagbladen

publiciteit aanplakbiljetten

aangifte van verkoping

bericht van beslag

3.

kadastraal en hypothecair uittreksel

in en overschrijving en randmelding

rolzetting in een ander arrondissement

rechten briefwisseling en papierbehoeften

raadpleging van kaartenstelsel van beslaglegging

neerlegging van verzoekschrift

P.V. ingevolge kantonnement

neerlegging/opvraging Deposito en Consignatiekas

P.V. verklaring derdenbeslagene

opzoekingen en inlichtingen ivm. onverdeeldheid van onroerende goederen

vernieuwing hypothecaire overschrijving

bewijs van betaling wisselbrief

4.

In ontvangstname van borgtocht

bij hoger bod verkoop schip

opstellen van verzoekschrift

5.

opstellen lastenkohier

P.V. van verklaring van lastgeving

van toewijzing van een schip

per rol geschreven tekst met de hand of getypt

idem fotocopie of gedrukt

(ieder gedeelte van een rol wordt ten volle aangerekend)

uitgifte P.V. van verkoop per blad

vertaling per rol

verplaatsing gerechtsdeurwaarder klik hier

BASIS
3,3961

5,0570


6,7675
13,4854
20,1785

RECHT
7,48

11,14


14,91
29,71
44,45

BASIS

3,1482

1,58653,1482

6,2965

RECHT

6,94

3,496,94

13,87

getuige - vacatie per uur

(de 1ste vacatie wordt geheel gerekend. De volgende worden betaald per 1/2 uur naar rata van de bestede tijd)

bewaker per dag

verplaatsing getuige klik hier

BASIS

3,1482
1,5865


RECHT

6,94
3,49

EU-VERORDENING 1393/2007

VERDRAG "DEN HAAG" 1965


1 akte per persoon waarvoor een uniform, éénmalig en vast bedrag ("all inn"), inclusief dus formulier weigering, attest, fax/port ... enz.

geen registratie

                                            Betekening - Kennisgeving


Attest - formulier   Art. 13,3°, d

Port - Fax


FORFAIT


135

Art. 6 par. 1 van het tarief

beperkt tot klasse J

14,91

werkelijk bedrag

Vermelde bedragen nog te vermeerderen met 21% BTW