(placeholder)

DE GERECHTSDEURWAARDER

Een open kijk in de wereld van de gerechtsdeurwaarder

ZIE OOK

KLASSE


A                           0 - 4.999

B                  5.000 - 14.999

C                15.000 - 24.999

D                25.000 - 74.999

E              75.000 - 149.999

F            150.000 - 499.999

G         500.000 - 1.499.999

H           1.500.000 - ...........

I onbepaald vredegerecht

J      onbepaald algemeen

ART. 6

TARIEF IN BURGERLIJKE ZAKEN 2000 (in Bf)

BASIS


    408

     678

     949

  1.085

  1.356

  1.626

  1.898

  2.440

     814

  1.085

VAST RECHT  

(VR)

                631

              1.048

              1.467

              1.677

              2.096

              2.513

              2.934

              3.772

              1.258

              1.677

3/4 VR


     473

     786

  1.100

  1.258

  1.572

  1.885

  2.201

  2.829

     944

  1.258

1/4VR


    158

    262

    367

    419

    524

    628

    733

    943

    314

    419

1/4VRK


           31

           52

           73

           83

         105

         126

         147

         188

           63

           84

3/4VRK


         95

       158

       220

       252

       314

       377

       440

       566

       189

       251

VAST RECHT

KOPIJ (VRK)

                 126

                 210

                 293

                 335

                 419

                 503

                 587

                 754

                 252

                 335

ART. 7

Indien ten laste van de schatkist :

Directe belastingen en gelijkgestelde taksen : klasse E

Andere zaken                                                 : klasse D

ART. 8

ART. 12

ART. 13

ART. 15

ART. 11

ART. 17

ART. 10

ART. 9

AANMANING MET DREIGING


tot 4.999

vanaf 5.000

RECHT


431

510

BASIS


279

330

INNINGSRECHT


1% van de hoofdsom en intresten

minimum

maximum


Inningsrecht op afkorting 0 tot 999

1.000 tot 4.999

5.000 tot 9.999

10.000 tot 19.999

20.000 tot 29.999

en boven de 30.000 is het maximum

BASIS223

2.212


46

77

127

223

477

632

RECHT345

3.419


71

119

196

345

737

977

PROTESTAKTE


1% op het bedrag van de titel

minimum

maximum

BASIS223

1.106

RECHT345

1.710

OPENBARE VERKOOP


Minimumrecht per dagprestatie

BASIS


1.264

RECHT


1.954

EVENREDIGE VERDELING


Minimum recht

BASIS


632

RECHT


977

VACATIERECHT


- per uur

- minimum

- wanneer de waarde van het geschil minder dan 1.500 fr bedraagt wordt het minimum verminderd tot

- vacatie toepasselijk op elk exploot van betekening

BASIS


380

760380

220

RECHT


587

1.175587

340

VACATIERECHT

1.

lichting van uitgifte niet gevolgd door betekening van een afschrift of uitreksel

opzoekingen en inlichtingen

2.

inlassing in dagbladen

publiciteit aanplakbiljetten

aangifte van verkoping

bericht van beslag

3.

kadastraal en hypothecair uittreksel

in en overschrijving en randmelding

rolzetting in een ander arrondissement

rechten briefwisseling en papierbehoeften

raadpleging van kaartenstelsel van beslaglegging

neerlegging van verzoekschrift

P.V. ingevolge kantonnement

neerlegging/opvraging Deposito en Consignatiekas

P.V. verklaring derdenbeslagene

opzoekingen en inlichtingen ivm. onverdeeldheid van onroerende goederen

vernieuwing hypothecaire overschrijving

bewijs van betaling wisselbrief

4.

In ontvangstname van borgtocht

bij hoger bod verkoop schip

opstellen van verzoekschrift

5.

opstellen lastenkohier

P.V. van verklaring van lastgeving

van toewijzing van een schip

per rol geschreven tekst met de hand of getypt

idem fotocopie of gedrukt

(ieder gedeelte van een rol wordt ten volle aangerekend)

uitgifte P.V. van verkoop per blad

vertaling per rol

verplaatsing gerechtsdeurwaarder klik hier

BASIS
134

204


273
544
814

RECHT
212

315


422
841
1.258

BASIS

127

64127

254

RECHT

196

99196

393

getuige - vacatie per uur

(de 1ste vacatie wordt geheel gerekend. De volgende worden betaald per 1/2 uur naar rata van de bestede tijd)

bewaker per dag

politiecommissaris

verplaatsing getuige klik hier

BASIS

127
64

127

RECHT

196
99

196