(placeholder)

DE GERECHTSDEURWAARDER

Een open kijk in de wereld van de gerechtsdeurwaarder

ZIE OOK

KLASSE


A                           0 - 4.999

B                  5.000 - 14.999

C                15.000 - 24.999

D                25.000 - 74.999

E              75.000 - 149.999

F            150.000 - 499.999

G         500.000 - 1.499.999

H           1.500.000 - ...........

I onbepaald vredegerecht

J      onbepaald algemeen

ART. 6

TARIEF IN BURGERLIJKE ZAKEN 1999 (in Bf)

BASIS


    408

     678

     949

  1.085

  1.356

  1.626

  1.898

  2.440

     814

  1.085

VAST RECHT  

(VR)

                623

              1.035

              1.449

              1.656

              2.070

              2.482

              2.898

              3.725

              1.243

              1.656

3/4 VR


     467

     776

  1.087

  1.242

  1.553

  1.862

  2.174

  2.794

     932

  1.242

1/4VR


    156

    259

    362

    414

    517

    620

    724

    931

    311

    414

1/4VRK


           31

           52

           72

           83

         103

         124

         145

         186

           62

           83

3/4VRK


         94

       155

       218

       248

       311

       372

       435

       559

       187

       248

VAST RECHT

KOPIJ (VRK)

                 125

                 207

                 290

                 331

                 414

                 496

                 580

                 745

                 249

                 331

ART. 7

Indien ten laste van de schatkist :

Directe belastingen en gelijkgestelde taksen : klasse E

Andere zaken                                                 : klasse D

ART. 8

ART. 12

ART. 13

ART. 15

ART. 11

ART. 17

ART. 10

ART. 9

AANMANING MET DREIGING


tot 4.999

vanaf 5.000

RECHT


426

504

BASIS


279

330

INNINGSRECHT


1% van de hoofdsom en intresten

minimum

maximum


Inningsrecht op afkorting 0 tot 999

1.000 tot 4.999

5.000 tot 9.999

10.000 tot 19.999

20.000 tot 29.999

en boven de 30.000 is het maximum

BASIS223

2.212


46

77

127

223

477

632

RECHT340

3.377


70

118

194

340

728

965

PROTESTAKTE


1% op het bedrag van de titel

minimum

maximum

BASIS223

1.106

RECHT340

1.689

OPENBARE VERKOOP


Minimumrecht per dagprestatie

BASIS


1.264

RECHT


1.930

EVENREDIGE VERDELING


Minimum recht

BASIS


632

RECHT


965

VACATIERECHT


- per uur

- minimum

- wanneer de waarde van het geschil minder dan 1.500 fr bedraagt wordt het minimum verminderd tot

- vacatie toepasselijk op elk exploot van betekening

BASIS


380

760380

220

RECHT


580

1.160580

336

VACATIERECHT

1.

lichting van uitgifte niet gevolgd door betekening van een afschrift of uitreksel

opzoekingen en inlichtingen

2.

inlassing in dagbladen

publiciteit aanplakbiljetten

aangifte van verkoping

bericht van beslag

3.

kadastraal en hypothecair uittreksel

in en overschrijving en randmelding

rolzetting in een ander arrondissement

rechten briefwisseling en papierbehoeften

raadpleging van kaartenstelsel van beslaglegging

neerlegging van verzoekschrift

P.V. ingevolge kantonnement

neerlegging/opvraging Deposito en Consignatiekas

P.V. verklaring derdenbeslagene

opzoekingen en inlichtingen ivm. onverdeeldheid van onroerende goederen

vernieuwing hypothecaire overschrijving

bewijs van betaling wisselbrief

4.

In ontvangstname van borgtocht

bij hoger bod verkoop schip

opstellen van verzoekschrift

5.

opstellen lastenkohier

P.V. van verklaring van lastgeving

van toewijzing van een schip

per rol geschreven tekst met de hand of getypt

idem fotocopie of gedrukt

(ieder gedeelte van een rol wordt ten volle aangerekend)

uitgifte P.V. van verkoop per blad

vertaling per rol

verplaatsing gerechtsdeurwaarder klik hier

BASIS
134

204273
544
814

RECHT
209

311417
831
1.243

BASIS

127

64127

254

RECHT

194

98194

388

getuige - vacatie per uur

(de 1ste vacatie wordt geheel gerekend. De volgende worden betaald per 1/2 uur naar rata van de bestede tijd)

bewaker per dag

politiecommissaris

verplaatsing getuige klik hier

BASIS

127
64

127

RECHT

194
98

194