(placeholder)

DE GERECHTSDEURWAARDER

Een open kijk in de wereld van de gerechtsdeurwaarder

ZIE OOKA. HOMEPAGE

     Inleiding tot de site en algemene informatie

     Een bevoegd gerechtsdeurwaarder opzoeken


B. STAGE


C. DE KANDIDAAT-GERECHTSDEURWAARDER


D. OVERZICHT VERGELIJKENDE EXAMENS


E. BENOEMING TOT GERECHTSDEURWAARDER

     

F. BENOEMINGSCOMMISSIE


G. PLAATSVERVANGING


H. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

     algemene beschrijving van het takenpakket

     gerechtelijke en buitengerechtelijke taken

     de ministerieplicht


I. HET TARIEF


   I.1 algemeen

        het tarief in burger - en strafrechterlijke zaken (K.B. 30/11/1976)

        vermelding van het tarief

        lijst der gebruikte afkortingen

   I.2 K.B. 30/11/1976

        overzicht en artikelsgewijze commentaar

   I.3 archief tarief

        periode 1999 - 2018

  

J. DE GERECHTELIJKE ARRONDISSEMENTEN  


K. DE TUCHT

    

     K.1 Tuchtprocedure

     K.2 Neerleggen klacht

     K.3. Tuchtcommissie

1. ALGEMEEN

INHOUDSTABEL

3. DIVERSEN

Beste bezoeker,


De site is momenteel in renovatie.

Wij hopen U ten spoedigste de volledige inhoud van onze website terug te kunnen aanbieden
    A.  CONTACT


    B.  DISCLAIMER         ttt

2 . DE BETEKENING