(placeholder)

DE GERECHTSDEURWAARDER

Een open kijk in de wereld van de gerechtsdeurwaarder

ZIE OOK

VAST RECHT

VAST RECHT PER BIJKOMENDE PERSOON

ART. 6

AFKORTINGEN TARIEF

Duits


PSCH

PSCH

Frans


FF

FFCOP

Nederlands


VR

VRK

AANMANING PER BRIEF

ART. 7

Duits


AUF

Frans


SOM

Nederlands


AANM

VACATIERECHT toegekend ingevolge art. 12 § 1, 1° tot 5° - ook grote vacatie genoemd

VACATIERECHT toegekend ingevolge art. 12 § 1, 6° - ook kleine vactie genoemd

ART. 12

Duits


MÜH

MÜHZ

Frans


VAC

VACS

Nederlands


VAC

VACB

RECHT INLICHTINGEN : voor de opzoekingen en inlichtingen betreffende de identiteit,

de woonplaats of de staat van de schuldenaar (art. 13/1°b)

UITSCHOTTEN INLICHTINGEN : de effectieve kosten welke door de gerechtsdeurwaarder dienen te worden betaald voor het bekomen van de voormelde inlichtingen

ART. 13

Duits


INFG


INFA

Frans


DINF


FINF

ROL GESCHRIFTEN : de kost voor de afschriften en uittreksels van en uit de akte of de stukken, die door de gerechtsdeurwaarder zijn opgemaakt (op automatische wijze vb. fotocopie) en met de exploten zijn betekend.

ROL GESCHRIFTEN : de kost voor de afschriften en uittreksels van en uit de akte of de stukken, die door de gerechtsdeurwaarder zijn opgemaakt (manueel) en met de exploten zijn betekend.

Nederlands


RINL


UINL

ART. 14/1° EN ART. 15/1°

Duits


ABGABG


Frans


DCOPDCOP


Nederlands


RLGaRLGm


RECHT VERPLAATSING : de kosten van de reis

ART. 14/4° EN ART. 15/4°

Duits


FAH

Frans


PC

Nederlands


RS

UITSCHOTTEN UITGIFTE  : de kosten gedaan om uitgiften, uittreksels, beschikkingen of stukken aan te schaffen nodig voor de betekening van een akte

ART. 16/1°

Duits


AUSF

Frans


EXP

Nederlands


EXP

KOSTEN ZAAL : de huurprijs voor de verkoopzaal

ART. 16/4°

Duits


SAAL

Frans


SAL

Nederlands


ZAAL

UITSCHOTTEN GETUIGE : de kosten uitbetaald aan de getuige, met uitzondering van de verplaatsingskosten van de getuige

REIS GETUIGE : de kosten uitbetaald aan de getuige voor zijn verplaatsing

ART. 17/1°

Duits


ZEU


FZEU

Frans


TM


PCTM

Nederlands


GT


RSGET

UITSCHOTTEN BEWAARDER : de kosten uitbetaald aan de bewaarder

ART. 17/3°

Duits


WACH

Frans


GARD

Nederlands


BEW

UITSCHOTTEN POLITIE : de uitschotten betaald aan de politiecommissaris of bij uitbreiding ten bate van de autoriteit die de sterke hand verleent

ART. 17/4°

Duits


POL

Frans


POL

Nederlands


POL

RECHT AANPLAKKINGEN : voor het geheel van verplichtingen ivm. de bekendmaking

door middel van aanplakbiljetten (art. 13/2° b)

RAPL

DPL

PLG

RECHT NEERLEGGING : (D=depot) van een bericht van beslag of bericht van overdracht en delegatie (art. 13/2°d)

RBBD

DASD

GHPA

RECHT OPVRAGING KADASTER (art. 13/3° a)

UITSCHOTTEN KADASTER : de effectieve kosten betaald aan het kadaster voor de voormelde opvragingen

RKAD

UKAD

DCAD

FCAD

KATG

KATA

RECHT HYPOTHEEK : voor de handelingen bij het hypotheekkantoor met het oog op

overschrijving, inschrijving of vermelding op de kant van een akte en voor de lichting van een hypothecair getuigschrift

UITSCHOTTEN HYPOTHEEK : de effectieve kosten betaald aan het hypotheekkantoor

voor de voormelde opvragingen

RHYPUHYP

DHYPFHYP

HYPGHYPA

RECHT INSCHRIJVING OP DE ROL : inschrijving van de dagvaarding op de rechtbank

welke door een gerechtsdeurwaarder wordt verricht ter griffie van een rechtbank welke

niet gelegen is in het arrondissement waar de betekening van de dagvaarding werd

gedaan of waar de akte werd opgemaakt (art. 13/3° c)

RROL

DRL

EING

ROLRECHTEN zoals door de gerechtsdeurwaarder betaald aan de griffie

UROL

FRL

EINA

AKTG

DOS

DOS

RECHT DOSSIER :

voor de kosten van briefwisseling en papierbehoeften (art. 13/3° d)

RECHT NAZICHT BESLAGBERICHTEN :

voor de raadpleging (N=nazicht) van het kaartregister van inbeslagnemingen (art. 13/3° e)

UITSCHOTTEN NAZICHT BESLAGBERICHTEN :

de effectieve kosten, verbonden aan het nazicht

RBBN


UBBN

DASC


FASC

KPAG


KPAA

RECHT VERZENDING VAN HET BERICHT VAN BEWAREND BESLAG OP ONROEREND GOED (art. 1432 Ger.Wb.) (art. 13/3° f)

UITSCHOTTEN VERZENDING VAN HET BERICHT VAN BEWAREND BESLAG OP ONROEREND GOED : de effectieve kosten, verbonden aan deze verzending

RBOB


UBOB

DSCI


FSCI

SIPG


SIPA

RECHT NEERLEGGING VERZOEKSCHRIFT (D=depot) (art. 13/3° g)

RVZD

DRQD

HAG

RECHT KANTONNEMENT :

Het recht voor een ingevolge kantonnement opgemaakt proces-verbaal (art. 13/3° i)

RKNT

DCNT

HING

RECHT DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS : Het recht voor de neerlegging van de gelden bij de deposito- en consignatiekas of voor de opvraging der gelden (art. 13/3° j)

RDCK

DCDC

HIKG

RECHT INLICHTINGEN ONROERENDE GOEDEREN/SCHEPEN :

Het recht voor de opzoeking en de inlichtingen m.b.t. de aanduiding van onroerende goederen of tot de beschrijving van de in beslag te nemen zeeschepen of binnenschepen

(art. 13/3° k)

UITSCHOTTEN INLICHTINGEN ONROERENDE GOEDEREN/SCHEPEN :

de effectieve kosten verbonden aan voormelde opzoekingen

RILG
UILG


DIFB
FIFB


IFIG
IFIA


RECHT VERNIEUWING HYPOTHECAIRE OVERSCHRIJVING OF INSCHRIJVING :

Het recht voor de vernieuwing van een hypothecaire overschrijving of inschrijving

(art. 13/3° L)

RVNHDRHPEHPGRECHT OPSTELLEN VERZOEKSCHRIFT :

Het recht voor het opstellen (R=redactie) van een verzoekschrift (art. 13/4° b)

RVZR

DRQR

VAG

RECHT OPMAKEN BESTEK (art. 13/5° a)

RBST

DDEV

KAG

RECHT VERTALING : de vertalingen door de gerechtsdeurwaarder zelf uitgevoerd, zowel wat betreft van de akten als van de betekende stukken

UITSCHOTTEN VERTALING : de effectieve kosten welke de gerechtsdeurwaarder dient te betalen wanneer hij stukken laat vertalen door een derde (vertaalbureau)

ART. 14/3° EN ART. 15/3°

Duits


ÜBER


ÜBA

Frans


TRAD


FTR

Nederlands


VRT


UVRT

UITSCHOTTEN REGISTRATIE

REG

ENR

EINR

UITSCHOTTEN PLEIDOOIZEGELS

PLZ

TPL

PM

UITSCHOTTEN VERZENDING MET DE POST

PORT

PORT

PORT